Disclaimer Copyright en aansprakelijkheid

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internet-site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Oude Wolbers Verzekeringen Hypotheken Makelaars is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internet-site.

Het op enige wijze (opnieuw) publiceren van (enig deel van) de informatie voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande toestemming van Oude Wolbers Verzekeringen Hypotheken Makelaars is verboden. Indien Oude Wolbers Verzekeringen Hypotheken Makelaars toestemming verleent om opnieuw te publiceren dient bij deze publicatie(-s) een bronvermelding te worden opgenomen. 

Oude Wolbers Verzekeringen Hypotheken Makelaars kan op enig moment besluiten om haar site en/of de informatie te wijzigen of niet meer te publiceren. 

Oude Wolbers Verzekeringen Hypotheken Makelaars heeft geen zeggenschap over en is niet aansprakelijk voor informatie van derden op oudewolbers.nl. Oudewolbers.nl accepteert geen aansprakelijkheid voor fouten en/of ontbrekende (delen van) informatie van derden.

Oude Wolbers Verzekeringen Hypotheken Makelaars en/of haar directie en/of haar medewerkers en/of bij Oude Wolbers Verzekeringen Hypotheken Makelaars betrokken derden is (zijn) onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enig schade en/of verlies die veroorzaakt is door het gebruik van de informatie op oudewolbers.nl.
© 2013 Oude Wolbers Verzekeringen Hypotheken Makelaars, alle rechten voorbehouden.